บริษัท ชินวงศ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
CHINNAVONG CONSTRUCTION CO., LTD.

134/8 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000


Tel. 075-656-489
Fax. 075-656-438
E-Mail. admin@chinavong.com
Facebook. : cnvcon

Scroll to Top