บริษัท ชินวงศ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
CHINNAVONG CONSTRUCTION CO., LTD.

134/8 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

TAX ID. : 0-8155-49000-205


Tel. : 075-656-489
Fax. : 075-656-438
E-Mail. : admin@chinavong.com
Facebook. : cnvcon

Scroll to Top