อาคาร คสล. 3 ชั้น ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ (พ.ศ. 2559)

อาคาร คสล. 3 ชั้น ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ (พ.ศ. 2559)

อาคาร คสล. 3 ชั้น ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ พ.ศ. 2559 

เจ้าของโครงการ : คุณสมคิด สืบตระกูล

ที่ตั้งโครงการ : ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ (หลังโรงแรมกระบี่รอยัล)

Scroll to Top