อาคารพาณิชย์ คสล. 3 ชั้น ตลาดเก่า ต.กระบี่ใหญ่ จ.กระบี่(พ.ศ. 2558)

อาคารพาณิชย์ คสล. 3 ชั้น ตลาดเก่า ต.กระบี่ใหญ่ จ.กระบี่(พ.ศ. 2558)

อาคารพาณิชย์ คสล. 3 ชั้น ตลาดเก่า จ.กระบี่ พ.ศ. 2558

เจ้าของโครงการ : บริษัท สักการ์พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : ตลาดเก่า ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่

Scroll to Top