โรงพยาบาล 4 ชั้น ดาดฟ้า ( พ.ศ.2560 )

โรงพยาบาล 4 ชั้น ดาดฟ้า ( พ.ศ.2560 )

โรงพยาบาล 4 ชั้น ดาดฟ้า ( พ.ศ.2560 )

เจ้าของโครงการ : บจก.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง

ที่ตั้งโครงการ : ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

Scroll to Top