โรงแรม 5 ชั้น 71 ห้องพัก อ.เมือง จ.กระบี่ (พ.ศ. 2559) กำลังก่อสร้าง

โรงแรม 5 ชั้น 71 ห้องพัก อ.เมือง จ.กระบี่ (พ.ศ. 2559) กำลังก่อสร้าง

5 ชั้น 71 ห้องพัก อ.เมือง จ.กระบี่ พ.ศ. 2559 (กำลังก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท มหาราช รอดบุญ จำกัด โดยคุณแสงชัย วสุนธรา

ที่ตั้งโครงการ : อ.เมือง จ.กระบี่

Scroll to Top