บ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ (พ.ศ. 2559) กำลังก่อสร้าง

บ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ (พ.ศ. 2559) กำลังก่อสร้าง

บ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ พ.ศ. 2559 (กำลังก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : คุณชนกพร จารุอารยนันท์

ที่ตั้งโครงการ : ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่

Scroll to Top