อาคารพักอาศัย คสล. 4 ชั้น 59 ห้องพัก อ.เมือง จ.กระบี่ (พ.ศ. 2559)

อาคารพักอาศัย คสล. 4 ชั้น 59 ห้องพัก อ.เมือง จ.กระบี่ (พ.ศ. 2559)

อาคารพักอาศัยรวม คสล. 4 ชั้น (59 ห้องพัก) ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ พ.ศ. 2559 

เจ้าของโครงการ : คุณมะลิ ว่องกิจ

ที่ตั้งโครงการ : ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ (ข้างโลตัส)

Scroll to Top