รับสร้างบ้าน

รับสร้างบ้าน
อัพเดท 01-06-2560
เวลา 09:29 น.

บริษัท ชินวงศ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด พร้อมให้บริการในการออกแบบบ้านและสร้างบ้านของท่าน ทุกขั้นตอนตั้งแต่ยื่นขออนุญาตจนถึงเข้าพักอาศัย เป็นการบริการด้วยใจเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของบ้าน และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าการตรวจสอบงาน จะกระทำทุกขั้นตอนและส่งตรวจงานทุกๆสัปดาห์ จนกว่าอาคารจะแล้วเสร็จ

"เราสร้างให้ท่าน เหมือนสร้างให้เรา"

Scroll to Top